Leivamurdmine

Kristliku kogudusena oleme kutsutud teenima inimesi Kristuselt saadud sõnumi jameelevallaga. „Kutsunud kokku need kaksteist, andis Jeesus neile väe ja meelevalla kõigi kurjade vaimude üle ja meelevalla haigusi ravida ning läkitas kuulutama Jumala riiki…” (Lk 9:1-2)

Diakoniks õnnistamine

Kogudus teenib inimesi läbi vaimulike talituste, mis on inimese elu erilisi sündmusi saatvateks toiminguteks:

  • ristimine; me ristime vaimuliku uuestisünni läbielanud täisealisi inimesi veeallakastmisega;
  • koguduse liikmeks õnnistamine; me õnnistame koguduse liikmeks inimesi, kes on elanud läbi vaimuliku uuestisünni ja on usuristimisega ristitud, kes elab oma igapäevast elu Uue Testamendi õpetuse järgi.
  • palvetamine võidmisega; me palume inimeste pärast Jumalat, kes tahavad pöörduda jumalatust elust ning saada kristlasteks, samuti inimeste hingeliste jm. probleemide ning tervise pärast, võides inimesi õliga.
  • pühaõhtusöömaaeg (leivamurdmine); me mälestame Kristuse lunastavat surma ja ülestõusmist koguduse ühise mälestussöömaajaga iga kuu esimesel pühapäeval, millest võtavad osa oma koguduse liikmed ning teiste uuestisündi ja usuristimist praktiseerivate koguduste liikmed, kelle suhe teiste inimeste ja Jumalaga on korras.
  • kihlus; me kihlame mehe ja naise, kes on otsustanud abielluda, mille käigus toimub omavaheline selgitav vestlus pastoriga ja õnnistuspalve. Jumalateenistuse lõpul teatakse kihlatutest kogudusele.
  • laulatus; me laulatame abielu mehe ja naise vahel, kes usuvad Jumalasse ning on valmis elama kristliku õpetuse järgi.
  • laste õnnistamine; me õnnistame kõiki lapsi, kelle vanemad selleks soovi avaldavad, paludes nende üle Jumala armu.
  • matus; me matame kõiki inimesi, kelle omaksed soovivad kristlikku matusetalitust.
  • hingehoidlik vestlus; meie poole võib pöörduda vestluseks ja palveks hingelistele ja suhteprobleemidele lahenduse otsimiseks. Isiklikud vestlused on meie jaoks pihisaladuseks.