Tallinna Allika Baptistikogudus kuulub Eesti Evangeeliumi Kristlaste ja Baptistide Koguduste Liitu, mis on suurim vabakoguduste liit Eestis, ühendades üle 80 koguduse ca 6000 täiskasvanud liikmega. Eesti EKB Koguduste Liit on osa Euroopa (EBF) ja Maailma Baptistiliidust (BWA), kuhu kuulub 46,5 miljonit täiskasvanud liiget.

Mida me usume?

Baptistid on osa maailma kristlaskonnast, jagades sama usku.

  • Me usume isikulist Jumalat, maailma Loojat ja Isa.
  • Me usume Jumalat, kes on ilmutanud ennast inimkonnale oma Poja, Jeesuse Kristuse kaudu. Ta elas 2000 aastat tagasi ning õpetas inimesi elama Jumala tahte järgi. Ta elu oli täis armastust inimeste vastu, parandades haigeid ja andes lootust hingekitsikuses olijaile. Ta õpetus oli lihtne ja eluterve. Olles ise patuta, suri ta kõigi eksinud inimeste eest, et päästa neid patu karistusest- igavesest hukatusest. Kuid kolmandal päeval äratas Jumal ta surnuist ning ta elab ja valitseb kõige üle.
  • Me usume, et igaüks, kes oma patte ja eksimusi tunnistab Jumala ees, neile annab Ta need andeks ning inimene võib elada igaveses osaduses Jumalaga ja rahus kaasinimestega.
  • Me usume, et Piiblis on ilmutatud Jumala tahe, mida Temale kuulekad inimesed on kirja pannud, tunnistuseks kõigi aegade inimestele.
  • Me usume, et Jumalat võib kogeda ka tänapäeval igaüks, kes usub. Me võime teda paluda ja ta kuuleb meid.
  • Me usume, et kogudus on jumalalaste osadus, millesse võib kuuluda inimene, kes on oma patte kahetsenud ning võtnud usus Jeesuse Kristuse vastu oma päästjaks ja elu juhiks; kes on saanud ristitud usuristimisega (veeallakastmisega); kes elab puhast elu nagu seda õpetab Uus Testament.
  • Me usume, et Hea Sõnum Jumala armastusest on mõeldud igale inimesele tema elu õnnistuseks.
  • Me usume, et Jeesus Kristus tuleb taas maailma, et mõista õiglast kohut ja luua uus taevas ja maa, kus saab valitsema inimeste vahel rahu ja armastus.