Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge! Mt 11:29-30

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Leivamurdmine iga kuu esimesel pühapäeval.

Teated

Augusti kuukiri

Elame maailmas, mis meie ümber on pidevas muutumises. On muutusi, mis toimuvad kiiresti ja on muutusi, mille esiletulek võtab pikka aega. Ühest küljest on see hea, et asjad muutuvad, toimub areng.

Juuli kuukiri

Jumal ei käsi meil kunagi teha midagi, mida me teha ei suuda. Käsuga koos tuleb võime kuuletuda. Kui Jeesus seisis Laatsaruse haua ees, andis ta võimatu käsu: “Laatsarus, tule välja!” Kuid see on ju võimatu Read more…

Juuni kuukiri

Jeesus kasutab väljendit “iket enese peale võtma”, mis tähendab tolleaegsete arusaamade kohaselt kellegi õpetust omaks võtma. Ikke all mõistetakse kellegi võimu all olemist ja seda kui koormat. Ike oli ka tööriist, mida kasutati veoloomade juhtimiseks Read more…