Võtke enda peale minu ike ja õppige minult, sest mina olen tasane ja südamelt alandlik ja te leiate hingamise oma hingedele, sest minu ike on hea ja minu koorem on kerge! Mt 11:29-30

Jumalateenistused igal pühapäeval kell 11.00

Leivamurdmine iga kuu esimesel pühapäeval.

Teated

Septembri kuukiri

Hea Allika inimene! Kirjutan neid ridu usus, et võin teie poole pöörduda koguduse pastorina. Selles vastutuses on üks minu ülesannetest Uue Testamendi eeskujul anda edasi, mida olen Issandalt saanud ja seda tahangi siin teha.

Augusti kuukiri

Elame maailmas, mis meie ümber on pidevas muutumises. On muutusi, mis toimuvad kiiresti ja on muutusi, mille esiletulek võtab pikka aega. Ühest küljest on see hea, et asjad muutuvad, toimub areng.

Juuli kuukiri

Jumal ei käsi meil kunagi teha midagi, mida me teha ei suuda. Käsuga koos tuleb võime kuuletuda. Kui Jeesus seisis Laatsaruse haua ees, andis ta võimatu käsu: “Laatsarus, tule välja!” Kuid see on ju võimatu Read more…