Novembri kuukiri

Ettevaatliku entusiasmiga tehtud algus on selja taga. Mõne kuu eest kirjutasin julguse ja rõõmu taastumisest koguduses ning Jumal on toonud esile vastavaid tundemärke. Lõikuspühal julgustasin kõiki võtma vastustust.

Oktoobri kuukiri

Armas kogudus!  Mul on hea meel, et oleme perega saanud tulla kaasa sellega, mida Jumal on Allika koguduse keskel tegemas. Näeme vana head ustavust ja märkame uut elu.

Septembri kuukiri

Hea Allika inimene! Kirjutan neid ridu usus, et võin teie poole pöörduda koguduse pastorina. Selles vastutuses on üks minu ülesannetest Uue Testamendi eeskujul anda edasi, mida olen Issandalt saanud ja seda tahangi siin teha.

Augusti kuukiri

Elame maailmas, mis meie ümber on pidevas muutumises. On muutusi, mis toimuvad kiiresti ja on muutusi, mille esiletulek võtab pikka aega. Ühest küljest on see hea, et asjad muutuvad, toimub areng.

Juuli kuukiri

Jumal ei käsi meil kunagi teha midagi, mida me teha ei suuda. Käsuga koos tuleb võime kuuletuda. Kui Jeesus seisis Laatsaruse haua ees, andis ta võimatu käsu: “Laatsarus, tule välja!” Kuid see on ju võimatu käsk. Kui Laatsarus saanuks välja tulla, oleks ta juba tulnudki. Kas Issand nõuab liiga palju? Read more…

Juuni kuukiri

Jeesus kasutab väljendit “iket enese peale võtma”, mis tähendab tolleaegsete arusaamade kohaselt kellegi õpetust omaks võtma. Ikke all mõistetakse kellegi võimu all olemist ja seda kui koormat. Ike oli ka tööriist, mida kasutati veoloomade juhtimiseks ja rakendamiseks adra või vankri ette.

Mai kuukiri

Jüngrid pidid ootama, jääma Jeruusalemma nelipühapäevani, mitte ainult nende endi ettevalmistuseks, vaid sellepärast et nad pidid ootama, kuni Issandat kirgastati. Ja niipea kui teda oli kirgastatud, mis siis juhtus?

Aprilli kuukiri

On 10.aprill 2020, Suure Reede hommik. Olen üksinda kodus ja osalen interneti vahendusel Kohila Koguduse jumalateenistusel, mille käigus toimub ka leivamurdmine. Murran leiba ja joon karikast ning kogen Jumala erilist ligiolu.

Märtsi kuukiri

Vanas Testamendis on palju räägitud paastumisest kui meeleparanduse ühest osast. Paast kuulus patuahetsuse juurde alati, kui Iisraeli rahvas oli järjekordselt ära unustanud oma Issanda ja käinud ebajumalate kannul.

Veebruari kuukiri

Piibli lehekülgedel leidub vaikust omajagu. Vaikus on miski, mis peab sündima. Vaikus on see, kuhu tuleb minna, kas ajutiselt või alatiseks. Korraks inimeste juurest või päriselt Jumala juurde. Tollest vaikusest ei tea me eriti palju.