Avatud südamed – avatud kodud!

Kogudus on meie vaimulik kodu, kus oleme üksteisele vendadeks ja õdedeks. Perekonnas on kõige tähtsamal kohal omavahelised suhted, kus kujuneb välja üksteisest hoolimine ja armastamine.

Ega Jeesus ilmaasjata ei rõhutanud: „ … armastage üksteist! Nõnda nagu mina teid olen armastanud, armastage teiegi üksteist! Sellest tunnevad kõik, et te olete minu jüngrid, kui te üksteist armastate!“ Jh. 13:34-35

Seega on oma kodu uste avamine usaldusavaldus oma õdede-vendade vastu ja vastastikune rõõm jagamisest: on see siis toit või soojus või Jumala Sõna. Nii kasvab lähedus ja hoolimine.  Kui me jagame oma isiklikke kogemusi, rõõme ja muresid, rajame sellega tugevaid omavahelisi suhteid. Ap 2:42-47 räägitakse algkoguduse elust, kus on näha osaduse tähtsust ja ühisel meelel tegutsemist. Ainult nii suudeti maailmale näidata Jumala auhiilgust ja võideti palju inimesi Jumalale.

Alates jaanuarist on meil suurepärane võimalus alustada külaskäikudega, mis võiksid meid koguduse perekonnana rõõmustada ja osaduses kasvatada.

Kõik, kes soovivad selles kaasa lüüa ning oma kodu avada, saavad ise määrata, kui palju inimesi korraga nende koju mahub, mis päeval ja kellaajal.

Hb 13:2 on öelnud: „Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid.“

Kõik täpsustavad küsimused saate edastada Tiiule
56690068, ravimtaimed@gmail.com.

Rahusoovidega!

Allika koguduse juhatus