Oktoobri kuukiri

Armas kogudus!  Mul on hea meel, et oleme perega saanud tulla kaasa sellega, mida Jumal on Allika koguduse keskel tegemas. Näeme vana head ustavust ja märkame uut elu.

Septembri kuukiri

Hea Allika inimene! Kirjutan neid ridu usus, et võin teie poole pöörduda koguduse pastorina. Selles vastutuses on üks minu ülesannetest Uue Testamendi eeskujul anda edasi, mida olen Issandalt saanud ja seda tahangi siin teha.

Augusti kuukiri

Elame maailmas, mis meie ümber on pidevas muutumises. On muutusi, mis toimuvad kiiresti ja on muutusi, mille esiletulek võtab pikka aega. Ühest küljest on see hea, et asjad muutuvad, toimub areng.

Juuli kuukiri

Jumal ei käsi meil kunagi teha midagi, mida me teha ei suuda. Käsuga koos tuleb võime kuuletuda. Kui Jeesus seisis Laatsaruse haua ees, andis ta võimatu käsu: “Laatsarus, tule välja!” Kuid see on ju võimatu käsk. Kui Laatsarus saanuks välja tulla, oleks ta juba tulnudki. Kas Issand nõuab liiga palju? Read more…

Juuni kuukiri

Jeesus kasutab väljendit “iket enese peale võtma”, mis tähendab tolleaegsete arusaamade kohaselt kellegi õpetust omaks võtma. Ikke all mõistetakse kellegi võimu all olemist ja seda kui koormat. Ike oli ka tööriist, mida kasutati veoloomade juhtimiseks ja rakendamiseks adra või vankri ette.

LIVE: Looja palge ees – ühisülistusõhtu #7

Eriolukorra tõttu toimus ka 7. mai ühisülistusõhtu algusega kell 18.00 veebiülekandena Facebookis. Sõnumit jagas Rait Tõnnori ning muusikaga teenis kaasa Johanna Vahermägi. Kiidame koos Issandat ja palvetame meie maa ja rahva eest! “Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole! Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!” Ps 95:1-2

Mai kuukiri

Jüngrid pidid ootama, jääma Jeruusalemma nelipühapäevani, mitte ainult nende endi ettevalmistuseks, vaid sellepärast et nad pidid ootama, kuni Issandat kirgastati. Ja niipea kui teda oli kirgastatud, mis siis juhtus?

LIVE: Looja palge ees – ühisülistusõhtu #6

Eriolukorra tõttu toimus ühisülistusõhtu 16. aprillil algusega kell 18.00 veebiülekandena Facebookis. Sõnumit jagas Joel Reinaru ning muusikaga teenis kaasa Joosep Serva. Kiidame koos Issandat ja palvetame meie maa ja rahva eest! “Tulge, hõisakem Issandale, hüüdkem rõõmuga oma päästekalju poole! Tulgem tema palge ette tänamisega, hõisakem temale kiituslauludega!” Ps 95:1-2

Aprilli kuukiri

On 10.aprill 2020, Suure Reede hommik. Olen üksinda kodus ja osalen interneti vahendusel Kohila Koguduse jumalateenistusel, mille käigus toimub ka leivamurdmine. Murran leiba ja joon karikast ning kogen Jumala erilist ligiolu.

15. märtsi jumalateenistus jääb ära! (TÄIENDATUD)

Head koguduse liikmed ja sõbrad! Kuna olukord on kiires muutumises, siis seoses Eestis väljakuulutatud eriolukorraga koroonaviiruse tõkestamiseks jäävad meie pühapäevased jumalateenistused ja kogunemised Koskla 18 ära kuni uute juhisteni.  https://kogudused.ee/usuliste-uhenduste-tegevus-eriolukorras/ https://www.valitsus.ee/et Jumala rahvana saame usaldada eelkõige Jumalat ning paluda sellesse olukorda üleloomulikku rahu ja Jumala juhtimist, mis annaks tunnistust inimestele Read more…