Septembri kuukava

“Ja jüngrid küsisid Temalt” – nõnda on evangeeliumides kirja pandud õige mitmetes kohtades. Jüngritel tekkis Jeesusega käies palju küsimusi ning neil oli võimalus Õpetajat kuueservast sikutada.

Juuni-Juuli kuukava

Kindlasti oled juba kursis, et maskikandmise kohustust jumalateenistusel enam ei ole, kuid me ei pane kindlasti pahaks, kui sa tunned vajadust siseruumides maski kanda. Oleme tänulikud, et covid-numbrid vähenevad ning kogudustel on sellega seonduvalt vabam tegutsemisruum.

Mai kuukiri

Nende ridade kirjutamise taustaks kostab päris kõva müra. Minu kohal võetakse lahti 70 aastat kodu teeninud katusekive, et teha võimalikuks maja “riietamine” uue peakattega. See tuletab meelde Jeesuse sõnu: “keegi ei paika vanutamata riidetükiga vana kuube, sest paik rebeneks küljest ja käristaks augu veel suuremaks.” (Mt 9:16)

Aprilli kuukiri

Kevad tuli sel aastal… tahaks öelda küll teisiti, aga tuli siiski samuti kui 2020.ndal – piirangutega. Ometi oleme pühapäeviti kokku saanud, sedapuhku küll interneti vahendusel. Kindlasti saaks Allika ülekannet teha mõnel muul viisil, pisut paremini ja veel sisukamalt, kuid mitmete vastukaja on julgustanud, et teeme õiget asja.

Märtsi kuukiri

“Ja nüüd, Issand, mida ma pean ootama? Oma lootuse ma panen üksnes sinu peale!” (Psalm 39:8) Üks kõiki ühendav ootus on, et see viirus juba järgi annaks. Et elu läheks avatumaks.

Veebruari kuukiri

Selle lausega kuulutati minu lapsepõlves välja järgmise pühapäeva jumalateenistus. Kui Jumal lubab, siis koguneme. Ilmselt oli see üks edasi kandunud komme, mis ajas oma sisust midagi kaotas, sest teatud hetkel traditsioon hääbus.

Detsembri kuukiri

Armas alliklane (ja teised spordisõbrad)! Õnnis pühadeaeg on kohe-kohe käes, aga ma ei kirjuta seekord kuigi hardalt, sulnilt ja vagalt. Alustan hoopis jalgpalist.

Novembri kuukiri

Ettevaatliku entusiasmiga tehtud algus on selja taga. Mõne kuu eest kirjutasin julguse ja rõõmu taastumisest koguduses ning Jumal on toonud esile vastavaid tundemärke. Lõikuspühal julgustasin kõiki võtma vastustust.

Oktoobri kuukiri

Armas kogudus!  Mul on hea meel, et oleme perega saanud tulla kaasa sellega, mida Jumal on Allika koguduse keskel tegemas. Näeme vana head ustavust ja märkame uut elu.

Septembri kuukiri

Hea Allika inimene! Kirjutan neid ridu usus, et võin teie poole pöörduda koguduse pastorina. Selles vastutuses on üks minu ülesannetest Uue Testamendi eeskujul anda edasi, mida olen Issandalt saanud ja seda tahangi siin teha.